XXVIII.

A kisebbség jogos érdekeinek a sérelmének bírói mérlegelési esetei szempontok amelyek rámutatnak, hogy nehéz bírói döntések hiszen mérlegelési jogkörére van bízva.Meg kell jegyezni, hogy a második első fokú ítélettel szemben jelenleg fellebbezés van így még a második másodfokú ítéletet csatoljuk.