DR. IZSÁK ORSOLYA BEMUTATKOZÁSA

Szakterületeim

A tulajdonjog magánjogi korlátain belül speciálisan szomszédjogi kérdésekkel foglalkozom annak polgári jogi valamint építésjogi vetületével a dolgozat címe a Társasházi közös tulajdon.

A Budapesti Ügyvédi Kamara felkérése alapján, az ügyvédeknek szervezett Budapesti Ügyvédakadémia tulajdonjogi csoportjának vezetőjeként elsődleges célom az, hogy az Ügyvéd társadalom felkészüljön a témámhoz kapcsolodó jogszabályi változás kezelésére illetve, hogy a bírósági gyakorlatot megfelelően tudják hasznosítani munkájuk során.

A Kúria felkérése alapján munkabizottsági tagja voltam a Társasházak joggyakorlat elemző csoportjának, ezáltal mélyebb ismereteket szereztem a Társasházak ügyeiben a bírósági gyakorlatnak. Nemzeti Munkügyi Hivatal által rögzített szakértői tagságának tagja vagyok a társasházkezelő, ingatlanközvetítő szekcióban.

Több cikket jegyzek szakmai jogi újságokban, illetve a média rendszeres megkeresése alapján jogeseteken keresztül válaszolok kérdésekre.

Új web oldalunk: www.hagyatekijog.hu

A jogi pályán

1998-óta jogi munkát látok el. Jogi előadóként közigazgatási tapasztalatot szereztem a Magyar Energia Hivatalban, majd a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti titkárságán parlamenti titkárként. Ezt követően Ügyvédi irodában helyezkedtem el, ahol a polgári jog területén szereztem meg szakmai gyakorlatomat. 2004-től önálló ügyvédként dolgozom, saját ügyvédi irodát nyitottam.

Munkáim során

Munkám során, elsősorban a polgári jog szűkebb területén az ingatlan jogban látok el képviseletet. A peres – bíróság előtti – eljárásban érvényesítem ügyfeleim igényét, de rendkívül jelentős szerepet fordítok arra, hogy a komplex probléma peren kívül megnyugtatóan záródjon le.

Tanulmányok

Az ELTE Jogi Karán végeztem szakdolgozatomat az energiaszolgáltatók által kötött polgári jogi szerződések szerződésszegő magatartásának jogkövetkezményeiből írtam.

Jogi szakvizsgámat 2003.-ban tettem le.2007-ben kezdtem el a Károli Gáspár Jogtudományi Karának Doktori Iskoláját (Phd), ahol lehetőségem nyílt a gyakorlati tapasztalat vonatkozásait a jogtudomány kutatási területein is hasznosítani.A Doktori iskolát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás- tudományi Karán folytatom.

Az Egyetem felkérése alapján oktatói tevékenységet is ellátok.

Elérhetőségek

Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda

Központi iroda címe:

1122 Budapest Magyar Jakobinusok tere 1. I/2.
E-mail: izsak.orsolya@ugyvedek.net
Mobil: +36 30 201 0434

Partnereink

Egy-egy jogi probléma kezelése kapcsán előfordul, hogy szakértő partnerek bevonása indokolt. Az iroda az egyes szakterületeken (igazságügyi szakértők, könyvvizsgálók, könyvelők, banki- és biztosítási szakemberek, ingatlanforgalmi szakemberek, értékbecslők, pszichiáterek stb.) az ügyvédi megbízások teljesítéséhez igénybe vesz szakértőt.

Irodánk stratégiai partnerségben és napi munkakapcsolatban áll ingatlanközvetítő- és értékbecslő szakemberekkel akiktől jogvita esetén ingatlanforgalmi szakvéleményt kérhetnek.

Műszaki szakértői kérdések tekintetében együttműködünk igazságügyi–szakértőkkel, akik peren kívüli megegyezéshez kárigény összegszerűségének meghatározásához nyújtanak segítséget. Könyvelői és adótanácsadó céggel valamint könyvvizsgálóval tartjuk a kapcsolatot gazdasági jogi kérdések megnyugtató tisztázáshoz.

Kapcsolatot tartunk fenn külföldi ügyvédi irodákkal szükség esetén, határon túl nyúló jogviták adott országon belül rendezése végett. Családjogi jogviták rendezése során elsősorban gyermekelhelyezési perekben de házassági bontóperben is indokolt esetben vagy akár az ügyfél kérdésére speciális pszichiáter közreműködését alkalmazzuk. Speciális perekben szakmai konzultációt tartunk közgazdasági szemléletű szakemberekkel is.

HASZNOS INFORMÁCIÓK

Szeretné, ha ügyvédi irodánk képviselné Önt?Büszkék vagyunk rá, ha képviselhetjük.

Ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, akkor kérjük keressen minket elérhetőségeinken keresztül, szívesen válaszolunk érdeklődésére és kérdéseire.