inyvtreg

  Az ingatlan-nyilvántartási tény nyilvántartási kérelméhez a 179/2023. (V.15) Kormány rendelet alapján és a 2021.XCII. törvény a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról az alábbi űrlapot töltse ki!

  Kérelmező Társasház neve:
  Kérelmező Társasház címe:
  Kérelmező Társasház hrsz-a
  Kérelmező törvényes képviselője:
  Email cím:
  Cím:
  Képviselet jogcíme:
  Székhelye:
  Cégkivonat és aláírási címpéldányt kérem cégnyilvántartásból
  Szervezeti és működési szabályzat:
  Cégbírósági bejegyzés
  A regisztrációhoz szikséges dokumentumok feltöltése

  Kérjük a dokumentumok neve tartalmazza a társasház azonosításához szükséges információkat a gyorsabb ügyintézés érdekében.
  Feltöltendő dokumentumok:

  - SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ÉS LAKCÍMKÁRTYA ADÓAZONOSÍTÓ JEL + CÉG ESETÉN CÉGKIVONAT ÉS ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
  - KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT (JELENLÉTI ÍV ÉS MEGHATALMAZÁSOK)
  - BESZÁMOLÓ
  - ALAPÍTÓ OKIRAT + SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
  Ügyvédi meghatalmazást és megbízást: