Gazdasági és Társasági jog

A magyar jogtudományban gazdasági társaság alatt természetes személyek, jogi személyek által üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított saját cégnévvel rendelkező társaságot értünk.

A gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos szabályokat Magyarországon a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Gazdasági társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A gazdasági társaság alapvető funkciója a gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódás, üzletszerű, huzamos ideig tartó gazdasági tevékenység.

 • Társasági szerződések és annak módosításainak készítése;
 • Végelszámolási és felszámolási eljárás előkészítése;
 • Végrehajtási eljárás során jogi képviselet;
 • Különös hangsúlyt helyezünk a külföldi befektetők ingatlan
  befektetéseinek előkészítésére, illetve a projektek jogi
  képviseletére;
 • Társasági jogvitával kapcsolatos peres eljárásban való jogi
  képviselet (taggyűlési határozat érvénytelenségének
  megállapítása,tag kizárása stb.);
 • Társaság képviselete polgári igény érvényesítésében elsősorban
  követelés behajtása iránt;
 • Külföldi tuladjonban lévő de magyar bejegyzésű társaságok képviselete