VIII.; XXIX. számú ítélet

A perben az elsőfokú bíróság részítéletben döntött, tekintettel arra, hogy a közös költség egy részének összegét megállapító közgyűlési határozat érvénytelenségével kapcsolatban más bíróság előtt per volt folyamatban. Annak eredménye általában olyan előkérdésnek minősül, ami a bíróság érdemi döntését befolyásolhatja, hiszen amennyiben megállapításra kerülne a közös költség mértékét megállapító közgyűlési határozat érvénytelensége, úgy értelemszerűen hiányozna az a jogi alap, aminek okán az adóssal szemben a társasház igényt tudna érvényesíteni.