Dr. Izsák Orsolya – Biográfia

DR IZSÁK ORSOLYA

Mivel foglalkozok főképp

A tulajdonjog magánjogi korlátain belül speciálisan szomszédjogi kérdésekkel foglalkozom annak polgári jogi valamint építésjogi vetületével a dolgozat címe a Társasházi közös tulajdon.

A Budapesti Ügyvédi Kamara felkérése alapján, az ügyvédeknek szervezett Budapesti Ügyvédakadémia tulajdonjogi csoportjának vezetőjeként elsődleges célom az, hogy az Ügyvéd társadalom felkészüljön a témámhoz kapcsolodó jogszabályi változás kezelésére illetve, hogy a bírósági gyakorlatot megfelelően tudják hasznosítani munkájuk során.
A Kúria felkérése alapján munkabizottsági tagja voltam a Társasházak joggyakorlat elemző csoportjának, ezáltal mélyebb ismereteket szereztem a Társasházak ügyeiben a bírósági gyakorlatnak.
Nemzeti Munkügyi Hivatal által rögzített szakértői tagságának tagja vagyok a társasházkezelő, ingatlanközvetítő szekcióban.

Több cikket jegyzek szakmai jogi újságokban, illetve a média rendszeres megkeresése alapján jogeseteken keresztül válaszolok kérdésekre.
Új web oldalunk: wwww.hagyatekijog.hu

1998-óta jogi munkát látok el. Jogi előadóként közigazgatási tapasztalatot szereztem a Magyar Energia Hivatalban, majd a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti titkárságán parlamenti titkárként. Ezt követően Ügyvédi irodában helyezkedtem el, ahol a polgári jog területén szereztem meg szakmai gyakorlatomat. 2004-től önálló ügyvédként dolgozom, saját ügyvédi irodát nyitottam.

Munkáim során

Munkám során, elsősorban a polgári jog szűkebb területén az ingatlan jogban látok el képviseletet.

A peres – bíróság előtti – eljárásban érvényesítem ügyfeleim igényét, de rendkívül jelentős szerepet fordítok arra, hogy a komplex probléma peren kívül megnyugtatóan záródjon le.

Tanulmányok

Az ELTE Jogi Karán végeztem szakdolgozatomat az energiaszolgáltatók által kötött polgári jogi szerződések szerződésszegő magatartásának jogkövetkezményeiből írtam.
Jogi szakvizsgámat 2003.-ban tettem le.2007-ben kezdtem el a Károli Gáspár Jogtudományi Karának Doktori Iskoláját (Phd), ahol lehetőségem nyílt a gyakorlati tapasztalat vonatkozásait a jogtudomány kutatási területein is hasznosítani.A Doktori iskolát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás- tudományi Karán folytatom.
Az Egyetem felkérése alapján oktatói tevékenységet is ellátok.

E-mail: izsak.orsolya@ugyvedek.net

Elérhetőségek
Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda
Központi iroda címe: 1122 Budapest Magyar Jakobinusok tere 1. I/2.
Mobil: +36 30 201 0434