Adótorony rádiótorony szomszédságában

Adótorony építése és üzemeltetése:
Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.425/2008

Az I.rendű felperes tulajdonosa az A helyrajzi számú ingatlannak valamint az előtte fekvő B helyrajzi számú ingatlannak is. Az I és II rendű felperesek ingatlanával szomszédos a C helyrajzi számú ingatlan, amelynek III és IV rendű felperes 1 -1/2 arányú tulajdonosa.
A D helyrajzi számú ingatlannak egyedüli tulajdonosa IV rendű felperes ez a C hrsz-ú ingatlannal szemben …. folyó túloldalán található.
A ……folyó a házasingatlanokkal átellenben lévő partján lévő ingatlanok lényegében a lakóházak előkerteknek a határától mintegy 60 méterre az E hrsz-ú telken 2003. év őszén az alperes 60 méter magas rádiótornyot épített és tart azóta is üzemben.

A keresetükben I és II.rendű felperesek 2.430.000.-ft a III és IV rendű felperesek 1.512.000.-ft megfizetésére kérték kötelezni alperest.
Az elsőfokú bíróság ítéletével kérte kötelezte felperest az I és II.rendű alperes számára 1.200.000.-ft a III és IV rendű felperes javára 975.000.-ft megfizetésére.
Az ítélet indoklásából: Az alperes a torony megépítésével és üzemeltetésével a felpereseket az ingatlanuk használatában szükségtelenül zavarja.
A szükségtelen zavarás következtében az ingatlanok értéke csökken. Az alperes a kártérítés alóli kimentése körében a 2001.év XL törvény 32 § (2) bek értelmében csak az lett volna alkalmas, ha az alperes az adóberendezés üzemeltetésével, a szomszédos ingatlanok tulajdonosait egyátalán vagy elenyésző módon zavarja.
Adott esetben az adótorony olyan közel van a felperesi ingatlanokhoz, hogy távolabb kellett volna elhelyezni azonban alperes azt nem bizonyította, hogy ennek mi volt az akadálya. A bíróság az értékvesztés vizsgálatánál azt a szakértői véleményt vette figyelembe amely az ingatlanok értékét a műszaki értékkel vette azonosnak. Ebbe beszámításra került a látómező és a torony által elfoglalt sáv aránya illetve egyéb okok miatti hátrányos hatásai is pl (egészségkárosító sugárzástól való félelem).
A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokon eljáró bíróság döntését.
Kiemelendő az ítélet indokolásából a következő: …az ilyen környezetben elhelyezkedő ingatlanok iránt jelentős mértékben csökken a kereslet így azonos időn belül csak alacsonyabb eladási áron értékesíthetők. Csökken a hitelfedezeti értéke is, azaz akár felújításra akár szabad felhasználásra kevesebb összegű hitelt folyósítanak.
Így tehát bizonyítottnak látta a bíróság a hátrányos hatást.

III.

Rádiótelefon adótorony
Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.902/2008

A felperesi ingatlannal szomszédos az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, amely a felperesi ingatlan telekhatárától 47 méterre található. A torony 36 méter magas.
A felperesek 3.100.000.-ft megfizetésére kérték kötelezni az alperest mert a torony az ingatlanukban ilyen összegű forgalmi értékcsökkenést okozott.

Ezen ítélet újra megerősítette azt a töretlen bírósági gyakorlatot, hogy a családi házas övezetben elhelyezett a táj intenzitását megbontó, a használatát negatívan befolyásoló antenna a felperesek ingatlan értékét csökkentette, rávilágított arra, hogy az alperes csak akkor tudta volna magát kimenteni károkozás alól, ha bizonyítja, hogy a torony objektív szükségszerűségből máshol nem helyezhető el, és csak és kizárólag a jelenlegi helyén felépíthető.
A szakértői vélemény esetében pedig kifejtette, hogy azon szakértői véleményt, amely 10 % alatt határozta meg az értékcsökkenést elfogadni nem tudta tekintve, hogy ilyen mértékű áreltérés alku eredménye is lehet.
Az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta.

Fővárosi ítélőtáblaPDF letöltése
AnonímPDF letöltése