XXV. számú ítélet

A Bíróság jogerős elsőfokú ítéletében a kisebbség jogos érdekeinek sérelmével járónak találta azt a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezést, mely szerint amennyiben a mellékmérővel rendelkező tulajdonostárs nem tesz megfelelően eleget a bejelentési kötelezettségének 5.000,- Ft többlet-kötelezettséget ír elő. Ezen túlmenően a bíróság álláspontja szerint a közös tulajdonú részek hasznosítása kérdésében csak a közgyűlés dönthet, a gondnok, ill. a kezelő nem. Ugyancsak jogszabályba ütköző az a rendelkezés, mely szerint a közös képviselő köteles a számvizsgáló bizottság döntéseit végrehajtani.

XXV. számú ítéletPDF letöltése