XXIII.; XXIV. számú ítélet

A másodfokú bíróság érdemben megerősítette az elsőfokú bíróság azon álláspontját, mely szerint a hátralékos tulajdonostárssal szemben a késedelmi kamaton felül kötbér érvényesen nem köthető ki, illetőleg a kötbér kikötését minden kétséget kizáróan nem lehet kamatkikötésként értelmezni, ezért annak kikötése érvénytelen. Azonban lényeges tényre mutat rá a másodfokú bíróság akkor, amikor a közös költséget meghatározó határozat érvényességét nem lehet a költségvetés elfogadását meghatározó határozat érvényességének feltételéhez kötni, azok ugyanis – bár bizonyos szinten összekapcsolódnak – de egymástól független intézmények.

XXIII. számú ítéletPDF letöltése
XXIV. számú ítéletPDF letöltése