XVIII. számú ítélet

A közös költség fizetésének kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a jogosult tulajdonában van az adott társasházi ingatlan. Amennyiben azt rendes határidőben nem téríti meg, az SzMSz, ill. annak hiányában a Ptk. szerinti késedelmi kamat is terhelheti.