Ipari- kereskedelmi tevékenység szomszédságában

II.

Teherautók parkolása, üzemeltetése, szervizeléssel kapcsolatos szag és zajhatások, a szomszédságban ipari jellegű tevékenység folytatása
Fővárosi Ítélőtábla 7. Pf.20.977/2008

Az érintett ingatlan egy forgalmas út szomszédságában található, mögötte egy mezőgazdasági tevékenység alól kivont terület található, amelyet bérleti szerződés alapján I.rendű alperes használ. Még a korábbi tulajdonos kérése meghatározott területen engedélyezte az önkormányzat szociális épület valamint parkoló létrehozását. A felperesek a Ptk 100 § alapítottan kártérítési igényt kívántak érvényesíteni azzal, hogy az ingatlanuk használata során szükségtelenül zavarják őket az alperesek.
A keresetet a bíróság azért utasította el, formailag mert nem a tulajdonost hanem a bérlőt perelték tartalmilag azért mert az igazságügyi szakértő által megállapított minimális értékcsökkenés az ingatlan piacon meglévő alkupozíció eltérései végett nem állapítható meg kárként. A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta az ítéletet.

VII.
Pfv.V.22.131/2007
Legfelsőbb Bíróság

Engedély nélkül folytatott ipari és kereskedelmi tevékenység által okozott forgalmi értékcsökkenés
A felperesek módosított keresetükben kérték a bíróság kötelezze alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg részükre 5.752.000.-ft nem vagyoni és 2.500.000.-ft vagyon kárt. IV rendű alperes az ingatlan tulajdonosa engedély nélkül folytatott ital-kereskedelmi tevékenységet az 1997.-ben csak látszólag szüntette meg a tevékenységét. A IV.rendű alperes sem bírói sem hatósági kötelezésnek nem tett eleget többszörösen birtoksértő magatartást folytatott. A felperesek nem vagyoni kárigényüket egészségi állapotuk romlásában ingatlanuk értékcsökkenésében, huzamosabb ideig tartó kiszolgáltatott állapotukban, zajhatásban, a lakásuk háborítatlan használatának a huzamos ideig tartó folyamatos akadályozásában jelölte meg. A felperes kárigényét I.-II. és III.rendű alperes államigazgatási tevékenysége késlekedésére valamint határidő mulasztására alapozza. Az elsőfokú bíróság a BIRTOKVÉDELMI HATÓSÁG eljárását jogsértőnek tartotta így egyetemlegesen kötelezte I.rendű és IV rendű nem vagyoni kár fizetésére. A vagyoni kárra vonatkozó felperesi keresetet az elsőfokon eljáró bíróság elutasította azzal érvelt, hogy vagyoni károsodás nem keletkezett, az ingatlanukat nem értékesítették, az változatlanul a tulajdonukba áll.
A nem vagyoni kárigény vonatkozásában orvos-szakértői megállapítást miszerint felperesnél az alperesi károkozással neurotikus tünetek keletkeztek a bíróság elfogadta így nem vagyoni kárigényként 100.000.-ft összeget állapított meg a bíróság.
A másodfokon eljáró bíróság az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta és felperes mind vagyoni mind nem vagyoni kárigényének helyt adott.
Rámutatott arra, hogy a felperes tévesen jelölte meg a kárigényének alapját az ingatlan forgalmi értékcsökkenésében, hanem az ingatlan használatának korlátozottságában kell megjelölni.
A Legfelsőbb Bíróság a másodfokú határozat vagyon kárra vonatkozó részét hatályon kívül helyezte, érvelésében rámutatott, hogy nem értelmezheti a másodfokon eljáró bíróság a szakértői véleményt olyan kereseti kérelemnek megfelelően, amely nem volt nevesítve a keresetben. A nem vagyon kárigény vonatkozásában a keresetet indokoltnak találta.

Fővárosi ítélőtáblaPDF letöltése
AnonímPDF letöltése