Kategória: Hírek

Kártérítésre kötelezett mobilszolgáltató

Milyen a mobiltelefonátjátszó toronynak a környező ingatlanok forgalmi értékére gyakorolt hatása? Ennek megítélése az ingatlan rendeltetésétől függ. A kereskedelmi, ipari célokat szolgáló ingatlan forgalmi értékét alapvetően más tényezők befolyásolják, mint a lakás- és üdülőingatlanokét. 

Tovább olvasom “Kártérítésre kötelezett mobilszolgáltató”

Helyiségbérleti szerződés jogszerű felmondása

A felperes mint bérbeadó és az alperes mint bérlő között 2000. október 31- én helyiség- és területbérleti szerződés jött létre, határozott időre, 2005. december 31-éig. A felmondás jogát – a szerződés határozott időre való megkötése miatt – a felek korlátozták, csak súlyos szerződésszegés esetén illette meg a feleket, így a bérlőt akkor, ha a bérbeadó felperes bármilyen módon akadályozza a vámkezelés lebonyolításával, tekintettel arra, hogy az alperes az üzemeltetési szerződés alapján vámudvart üzemeltetett.
Tovább olvasom “Helyiségbérleti szerződés jogszerű felmondása”

Félkész ház adás-vétele

Az ingatlanpiacon gyakorta értékesítenek szerkezetkész, félkész, kulcsrakész lakásokat. Ezen fogalmak nem jogi szakfogalmak így tehát a bírósági perekben elsősorban a felek által rögzített műszaki tartalom az amely irányadó ha a szerződésszegés konkrétan hibás teljesítésből vagy garanciális hibából eredő igényérvényesítés. 
Tovább olvasom “Félkész ház adás-vétele”

Cégjegyzékből törölt szerződést kötő fél jogi helyzetének tisztázása

A Győri Ítélőtábla a Gf. II. 20410 /2005 szám alatti ítéletében mutat rá arra, hogy az eljárás lefolytatható és a kereset érdemében ítélettel kell elbírálni, ha harmadik személy a szerződés érvénytelensége nemlétezés és hatálytalansága iránt indított pert, de az egyébként kötelezően perbe állítandó egyik szerződést kötő felet a cégjegyzékből törölték.
Tovább olvasom “Cégjegyzékből törölt szerződést kötő fél jogi helyzetének tisztázása”