Birtokvédelem

Amennyiben a birtokost jogalap nélkül birtokában zavarják, vagy birtokától megfosztják, megilleti a birtokvédelem. A birtokvédelmet a tulajdonossal szemben is igénybe veheti a birtokos. Az eljárás a birtoksértéstől számított egy éven belül – amennyiben ingatlanról van szó- az ingatlan fekvése szerint polgármesteri hivatal jegyzőjétől, egy éven túl a bíróságtól kérhető.

Ugyanakkor lehetőség nyílik arra is, hogy a birtokos jogos önhatalommal védje birtokát.

Az első fokon eljáró közigazgatási hatóság nem vizsgálhatja az eljárása során, hogy jogosan tartózkodott-e az adott ingatlanba a birtokvédelmet kérő egyetlen tényt vizsgálhat, hogy a birtokos a birtokvédelmet kérte akkor birtokon belül volt-e és valóban birtokában háborították, vagy attól megfosztották.

A gyakorlatban a bérbeadó és a bérlő között kialakult jogvitánál fordul elő a bérlő által kért birtokvédelem a tulajdonos bérlővel szemben. Tételezzük fel, hogy a bérlő a bérleti díjat nem fizeti meg, vagy nem határidőben teljesít és ezért bérbeadó –tulajdonos – felmondja a bérleti szerződést. Ugyanakkor bérlő nem hagyja el az ingatlant, mert vitatja a bérleti szerződés felmondásának a jogosságát.

Amennyiben bérbeadó nem indít pert, és jogerősen nem nyeri meg a bérleti szerződés felmondásának az érvényességének a megállapítására és az ingatlan kiürítésére irányuló pert abban az esetben a közigazgatási hatóság a birtokvédelem útján védeni fogja a birtokost a birtokában.

A birtokvédelem tehát mindaddig megilleti a birtokost, ameddig el nem dől, hogy érvényes jogcíme van az ingatlanban való tartózkodásra természetesen külön eljárásban.

Ráadásul a birtokvédelem tárgyában hozott közigazgatási határozat, olyan azonnal végrehajtható határozat, hogy a döntéssel szembeni fellebbezésnek nincs halasztó hatállyal a végrehajtásra. Ha tehát a birtoksértéssel nem hagy fel a birtoksértő bérbeadó pénzbüntetés megfizetésére kötelezik majd ezt követően rendőrségi úton kényszerítik a birtokháborítással való felhagyásra.

A bérbeadó – tulajdonos- jogszerűtlen erőszakos magatartása saját tulajdonába való visszajutásra némely esetben kimeríti az önbíráskodás büntetőjogi tényállását is.

Amennyiben a hosszan elhúzódó eljárást el kívánja kerülni a szerződő fél közjegyzői okiratba kell foglaltatni a bérleti szerződést mert az egy olyan azonnal végrehajtható okirat amelyet a bíróság végrehajtási záradékkal lát el és az ingatlan kiürítése a jog eszközeivel gyorsan és hatékonyan érhető el.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük