Tudnivalók az elővásárlási és vételi jog elhatárolásáról

Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve írásbeli megállapodással elővásárlási jogot enged, és a dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosulttal közölni. 

Nem terheli e kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna. Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát magáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön. Ha a jogosult a szerződési ajánlat elfogadására általában megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, a tulajdonos a dolgot az ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. Ha az elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik, az mindenkivel szemben hatályos, aki a bejegyzést követően az ingatlanon valamely jogot szerez. Az elővásárlási jog állhat jogszabályi alapokon is ilyen pl. a lakástörvényben a bérlőnek biztosított elővásárlási jog, vagy a Ptk közös tulajdon tulajdonostársait megillető elővásárlási jog.

A jogszabályon alapuló elővásárlási jog megelőzi a megállapodáson alapuló elővásárlási jogot. Ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást – a dolog és a vételár megjelölésével – írásba kell foglalni. A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. A bíróság a tulajdonost – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a vételi jogból folyó kötelezettsége alól mentesítheti, ha a tulajdonos bizonyítja, hogy a vételi jog engedése után körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a kötelezettség teljesítése tőle nem várható el. Tulajdonképpen a vételi joggal terhelt ingatlan tekintetében egy egyoldalú a jogosult által tett nyilatkozattal az adás-vételi szerződés létrejön. Vételi jogát a fél jogszerűen gyakorolja, ha az általa küldött nyilatkozat tartalma alapján az állapítható meg, hogy a vételi joggal terhelt ingatlan tulajdonjogát meg kívánja szerezni.

Forrás: Ingatlanpiac:
2006. július 25.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük