„Rossz szomszédság török átok”, avagy a KÖKI-beruházás jelentős környezeti hatásával érintett 189 lakás története

Dr. Izsák Orsolya vagyok, ügyvédi irodám látja el a KÖKI metróállomás mellett folyamatban lévő, bevásárlóközpont és közlekedési csomópont építésére irányuló beruházással érintett lakások közül 189 lakóinak jogi képviseletét. 

A napokban jutott birtokomba – kerülő úton – a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatban lévő perben ügyfeleim által támogatott Levegő Munkacsoport által készített sajtóközlemény tervezete, melyet előzetesen velem mint jogi képviselővel nem egyeztettek, így kérem Önöket, hogy amennyiben Önökhöz közzététel végett eljut, úgy a tényszerűség érdekében az alábbiak figyelembevételével tájékoztassák a közvéleményt:

Az általam képviselt lakástulajdonosok beavatkozóként vesznek részt a Levegő Munkacsoport felperes által az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség alperes ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perben, felperesi oldalon. A perben alperesi oldalon beavatkozóként vesz részt a beruházó R-CO Zrt. A per tárgya annak eldöntése, hogy jogszerűen hozta-e meg alperes azon határozatát, mely szerint a beruházásnak jelentős környezeti hatása nincsen, így előzetes környezeti hatásvizsgálat elkészíttetésére a beruházó részéről nincsen szükség. Könnyen belátható, hogy a kérdés a környék lakóit közvetlenül és mélyen érinti, hiszen részletes hatásvizsgálat hiányában nem mérhetőek fel a beruházás jövőben hatásai, így nincs lehetőség arra sem, hogy a beruházót jogi kötelező erővel „bírják rá” a megfelelő megelőző lépések megtételére. Jelen per a már a másodszorra lefolytatott környezetvédelmi eljárásban hozott határozat felülvizsgálatára irányul, ugyanis az első alkalommal – lényegileg azonos tartalommal – meghozott határozatot a korábban lefolytatott perben a bíróság a döntés hatályon kívül helyezése mellett az eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására utasította.

Ügyfeleimnek – akik a beruházással szomszédos Budapest, XIX. ker., Vak Bottyán u. 54-49., Lehel u. 21-27. sz. alatti Társasház, illetőleg a Kosárfonó u. 22-28. sz. alatti Társasház tulajdonostársai – a perben a felperesi oldal támogatása érdekében a pernyertességhez fűződő jogi érdeküket valószínűsíteniük kellett, mely azon alapult, hogy a beruházás szomszédságában élnek, így a beruházás megvalósítása, későbbi működtetése okozta környezeti hatások leginkább őket érintik.
Érdekessége a pernek, hogy a Kosárfonó utcában élő magánszemélyek perbeli beavatkozását a bíróság megengedte, azonban a Társasház kérelmét – mely ugyanazon a jogi érdeken alapult elutasította. A határozat ellen a Társasház fellebbezéssel élt, melynek jogerős elbírálásáig a perben részt vehet.
A beavatkozók azonban – bár pernyertességét támogatják – nem tudják megakadályozni, hogy a Levegő Munkacsoport a kihagyásukkal tárgyalásokba bocsátkozzon alperesi beavatkozóval, annak eredményeként a pertől elálljon, így az megszüntetésre kerüljön.
Rögzítem, hogy a Levegő Munkacsoport megkésve tájékoztatott a folyamatban lévő egyeztetésekről és javaslatainkból egy sem került bele a beruházó nyilatkozatában tett vállalások közé. Megjegyzem ennek kapcsán, hogy mindez annak ellenére történt így, hogy álláspontom szerint a perben ügyfeleim, mint beavatkozók jelenítették meg az ügy társadalmi jelentőségét, lényegében az ő támogatásuk adott súlyt a felperes által képviselt érvelésnek és hozta őket a beruházóval szemben tárgyalási pozícióba.

A beruházónak a Levegő Munkacsoporttal történt egyeztetést követően kinyilatkoztatott vállalásai kapcsán megjegyzem, hogy a lakók részére nyújtott kártalanításra vonatkozó javaslat nem érinti valamennyi, a környezeti hatások által érintett ingatlant, csupán azon társasházi lakások tulajdonosait, ahol a társasház az építési engedéllyel szemben fellebbezési jogával élt. A lakók részére nyújtott kártalanítás feltétele egyébiránt, hogy mondjanak le a beruházással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeikről.
Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy a Levegő Munkacsoport az egyeztetések során miért nem képviselte azonos súllyal az általa indított perben őt támogató többi érintett érdekeit? A pernek a Levegő Munkacsoport és az R-CO Zrt. közötti megegyezés létrejöttét követő megszüntetése esetén az érdekérvényesítő képességüket vesztett ezen érintettek mi módon részesülhetnek kártalanításban?

Megjegyzem továbbá, hogy bár a Levegő Munkacsoport a társadalom széles körének érdekeit képviselve igyekszik fellépni, figyelemreméltó és az érintett lakók számára nem kifejezetten megnyugtató az, hogy a beruházó nyilatkozatában a vállalásainak nem teljesítése – így a lakók kártalanításának elmaradása – esetére a Nemzeti Civil Alapprogram részére vállal befizetést, mindösszesen 250.000.000,- Ft. összegben, mely az érintettek számára közvetlen biztosítékot nem jelent.

Mellékelten csatolom a beruházó R-CO Zrt. egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatát, melynek tartalmára a fentiekben hivatkoztam.

Budapest, 2009. július 30.

Tisztelettel:

dr. Izsák Orsolya
ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük