XIV. számú ítélet

Az ítéletben a bíróság kötelezte az alperesi tulajdonostársakat, hogy a közös tulajdonon halaszthatatlan, az állagmegóváshoz szükséges felújítás költségeihez tulajdoni hányadaik arányában járuljanak hozzá felperes kiadásához. Az ítéletből fontos kiemelni, hogy a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás meghatározásánál nem a költségek mértéke, hanem a ráfordítás jellege az irányadó. Ily módon álláspontja alapján – melyet egyéb iránt az Iroda is oszt – a vizesedés megakadályozása tárgyában eszközölt kiadás a rendes gazdálkodás körébe tartozik, oly módon ahhoz nincs szükség a társasház tulajdonostársai 4/5 –ének hozzájárulására. Mindazonáltal kiemelendő, hogy az effajta perekben az egységes joggyakorlat szerint a társasháznak nincs önálló perképessége, csak valamennyi tulajdonostárssal szemben lehet felújítással kapcsolatos költségigényt érvényesíteni.

XIV. számú ítéletPDF letöltése