Ha felszámolták a céget

A bírósági eljárás lefolytatható, a keresetet érdemében ítélettel kell elbírálni abban az esetben, amikor harmadik személy a szerződés érvénytelensége, annak nemléte vagy hatálytalansága iránt indított pert és a kötelezően perbe állítandó szerződő fél egyikét időközben törölték a cégjegyzékből – mutat rá a Győri Ítélőtábla a Gf. II. 20410/2005. számú ítélete.

A fenti esetben egy Kft.-ről van szó, melynek tagjai – M. S., F. G. – egyben ügyvezetői is a cégnek. A cég felszámolását a bíróság jogerős végzéssel rendelte el. A cég a telephelyéül szolgáló ingatlant eladta az elsőrendű alperesnek. Az adásvételi szerződés alapján az ingatlant megszerző elsőrendű alperes adásvételi szerződéssel egy későbbi időpontban a másodrendű alperesre ruházta át az ingatlant.

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy a cégjegyzékből időközben törölt Kft. – mint eladó –, továbbá az elsőrendű alperes – vevő – által megkötött adásvételi szerződés nem létezik, és a létrejött adásvételi szerződés érvénytelen. A felperes indoka szerint a második szerződésben megjelölt vevő nem a tulajdonostól szerzett ingatlant, ezért a szerződés semmis. A felperes hitelezője volt a cégjegyzékből már törölt Kft.-nek. Az elsőfokú bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította. Jogi álláspontja szerint a Kft. nem rendelkezik jogképességgel, mivel törölték a cégjegyzékből, így perbe állítása nem lehetséges. Olyan egységes pertársaságról van szó – mutatott rá a bíróság –, melynél minden szerződő fél perben állása kötelező. A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla – a felperesi fellebbezést követően – azonban nem osztotta az elsőfokú bíróság döntését. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy amennyiben a szerződést kötő feleken kívül egy harmadik személy kéri a szerződés érvénytelenségének megállapítását, a per lefolytatásához valamennyi szerződő fél perben állása szükséges. A Győri Ítélőtábla rámutatott ugyanakkor arra is, hogy jelen eset nem minősül általánosnak, mivel a sérelmesnek tartott első adásvételi szerződés eladóját felszámolási eljárás során szüntették meg és törölték a cégjegyzékből. A cégjegyzékből törölt, de egyébként kötelezően perbe állítandó fél hiányában az eljárás lefolytatható, ezért a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, avagy a per megszüntetésének nincs helye a perbe nem vonható fél jogképessége hiányában. Összefoglalva: egy cégjegyzékből törölt cég által kötött adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló keresetet a bíróságoknak érdemben tárgyalniuk kell, nem lehet hivatkozási alap, hogy a cég már nem létezik.

Forrás: Ingatlanpiac
2006. szeptember 26.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük