E-Cégeljárás

A 2006. évi V. törvény (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

és a végelszámolásról) rendelkezéseinek értelmében 2008. július 1-től a cégbejegyzési, változásbejegyzési kérelem benyújtása, illetve céginformáció lekérése kizárólagosan elektronikusan történhet valamennyi cégforma esetén. 2007. szeptember 1. óta az egyszerűsített cégeljáráshoz szükséges dokumentumok már csak elektronikus formában nyújthatók be.

Az elektronikus cégeljárás lehetőséget biztosít arra, hogy a jogszabály szerint kötelező dokumentumokat elektronikus eljárás formájában kerüljön benyújtásra. Továbbá használható a papíralapú dokumentumok Ügyvédi törvényben meghatározottak szerinti hiteles elektronikus okirattá alakítására, valamint céginformációk beszámoló hiteles elektronikus formában (is) történő lekérésére illetve benyújtására.

Fogalom meghatározások

  • Cég: az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre üzletszerű gazdasági tevékenység céljából.
  • Cégadat: cégjegyzékben szereplő, cégre vonatkozó adat, jog, tény.
  • Cégirat: a cégjegyzék, valamint a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló mellékletek, illetve egyéb olyan okiratok, melyek benyújtására a céget – közérdekből, vagy a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából törvény kötelezi.
  • Cégmásolat: a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza. [Ctv. 12.§ (1)] Adat alatt – együttesen – a cégre vonatkozó valamennyi fennálló és törölt adatot, jogot, valamint tényt kell érteni a Ctv. 1.§ (1) bekezdés a.) pontjának megfelelően.
  • Cégkivonat: a cégjegyzék hatályos, fennálló adatait tartalmazza [Ctv. 12.§ (1)].
  • Cégbizonyítvány: az azt kérelmező kérelmének megfelelően a cégjegyzék egyes, a kérelmező által megjelölt fennálló vagy törölt adatait tartalmazza, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t) [Ctv. 12. § (1)].
  • További információkat itt talál: Igazságügyi Minisztérium