A tulajdonjog korlátai

A téma szerinti kutatásom az alábbi elméleti és gyakorlati kérdések áttekintésével foglalkozna.

1. A tulajdonjog mint „abszolult jog” azaz jogosultságok halmazának az értékelése. Ha ily módon vizsgáljuk még a kötelezettségek is a tulajdonjog korlátjának tűnnének. A tulajdonos számára ugyanis lényegtelen kérdés, hogy a tulajdonjogának a gyakorlása un „belső” kötelezettség vagy egy „külső” korlát. Ugyanakkor a jogelmélet tekintetében egyátalán nem lényegtelen kérdés, hogy a tulajdonjog korlátai milyen mértékben határolhatóak el a tulajdonost terhelő kötelezettségektől ugyanis számos határesettel találkozhatunk.

2. A Dominium Limitatum azaz a tulajdonost megillető jogok korlátozásai a birtoklás a használat hasznok szedése valamint a dologgal való szabad rendelkezés tekintetében.
• Idegen dologbeli jogok (használati jogok, zálogjog)
• Szomszédjogok és a túlépítés
• Elidegenítési és terhelési tilalom

3. A tulajdonjog időtartamának korlátozásai. Itt elsősorban a kötelmi jogban előforduló valamilyen feltételhez kapcsolódó rendelkezési jog megkötésének kérdésire kívánok rávilágítani.

4. A tulajdonjog két lényeges korlátjának a „magánjogi” valamint „közjogi” korlátjának az elhatárolásának a bemutatása valamint a közjogi korlátok meghatározása.
• Tulajdonszerzési korlátok (birtokba nem vehető dolgok( res communes omnium), állami vagyon tárgyai,termőföldek, feltételhez kötött tulajdonszerzés,
• Birtoklás korlátozása a birtokvédelem kérdései
• Használat és hasznosítás jogának a korlátozása (bejelentés engedélyes az építési jog területén)
• Rendelkezési jog korlátozása (elidegenítési és terhelési tilalom)
• Kisajátítás

5. Szomszédjogok „ a szomszédjogok azoknak a „határoknak” a kijelölésésre vannak hivatva, amely határok között a szomszédok az egymás tulajdonosi érdekkörébe való szükségszerű áthatásokat tűrni kötelesek.”Persze rá lehet világítani arra, is hogy nem feltétlenül csak korlátot jelent a tulajdon tekintetében hiszen az egyik tulajdonos tekintetében korlát a másik tulajdonos tekintetében pedig jogosultságot jelent.

6. Az 5. pont témáján belül elsősorban a panoráma elvesztésével (intimitásvesztés, kilátás korlátozása) az ingatlanokban bekövetkező forgalmi értékcsökkenés kérdéseinek a vizsgálatával kívánok foglalkozni. Valamint ezen a témán belül az engedélyeztetési eljárás (építési engedély valamint használatbavételi engedély) során beadott közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során mellőzött szomszédjogi „ügyfél jogi érdekének” kérdésében a polgári peres eljárásban érvényesített igények érévnyesíthetősége

7. és annak bíróság gyakorlata.

Dr. Izsák Orsolya

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük