A haszonélvezeti jogról

A haszonélvezeti jog személyhez kötött, nem átruházható jog. A haszonélvezet tárgya rendszerint ingó vagy ingatlan dolog, kiterjedhet az adott dolog egészére vagy annak egy részére. Létrehozható, illetve öröklés útján létrejön hasznot hajtó jogon és kamatozó követelésen is.

A haszonélvezeti jog a dolognak csak azokra az alkotórészeire terjed ki, amelyek a haszonélvezet keletkezésekor megvoltak. Amennyiben azonban az új épület a régi helyébe lépett, a haszonélvezeti jog fennmarad, legfeljebb korlátozására van lehetőség. Ha a haszonélvezettel terhelt dolog a haszonélvezet alapítása után lényegesen gyarapodik vagy használati értéke jelentősen megváltozik, a tulajdonos kérheti a bíróságtól annak megállapítását, melyek a dolognak azok a részei, amelyekre a haszonélvezeti jog nem terjed ki. A haszonélvezeti jog ugyanazon a dolgon több személyt is megillethet. E személyek a haszonélvezetet vagy egymás mellett egyidőben, vagy sorrendben egymás után gyakorolják. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.

A haszonélvezet a tulajdonjogból kivált és önállósult részjogosítványokat tartalmaz, melyek gyakorlására jogosult, de el is állhat ettől. A tulajdonost a részjogosítványok csak annyiban illetik meg, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. Ha a haszonélvező úgy dönt, hogy a haszonélvezeti jogát újból gyakorolja, a tulajdonos köteles tűrni, hogy a haszonélvező a dolgot birtokába, használatába vegye. A tulajdonos a haszonélvezet gyakorlásáért nem kérhet ellenértéket a haszonélvezőtől. Az más kérdés, hogy a haszonélvezeti jog létesítése ellenérték fejében is történhet. A tulajdonosok a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban a haszonélvezőt – akarata ellenére – nem kényszeríthetik a haszonélvezet megszüntetésére vagy annak korlátozására.

A tulajdonos személye változhat, ez azonban a haszonélvezeti jogot nem szünteti meg. A tulajdonos személyében történő változás jogcíme is közömbös. A haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. Az ingatlant terhelő haszonélvezeti jog forgalmi értékcsökkenést eredményez. Ugyanis a haszonélvezeti jognak – amely bár nem átruházható jog – van megváltási ára. A megváltási ár kiszámítása: a haszonélvezettel terhelt ingatlan forgalmi értékének az 1/20-át szorozzuk a haszonélvező(k) életkorához rendelt szorzószámmal. A kiskorú ingatlanára (ingatlanhányadára) alapított haszonélvezeti jog esetében nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására abban az esetben, ha a kiskorú szerez tulajdonjogot őt terhelő ellenérték nélkül, és az erre vonatkozó szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor a haszonélvezeti jog alapítására.

Forrás: Ingatlanpiac
2008. március 4.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük